jobbsøkerhjelpen

personvern

personvern

Vite
Mer 

Den ansvarlige virksomheten er Jobbsøkerhjelpen. Organisasjonsnummer 919798920. Adresse Kolstadgata 1, 0652 OSLO.

Formålet med å få dine personopplysninger er å:
• Kunne kontakte deg for oppfølging i etterkant av ditt besøk
• Lage anonymisert statistikk over resultatet av vår aktivitet
• Kontakte deg om eventuelt andre relevante tilbud vi har nå eller i fremtiden.

Vi samler inn følgende personopplysninger:
• Navn
• Bostedsbydel
• Telefonnummer
• Fødselsdato (dag, måned, år)
• E-post
• Hva slags tjenester du bruker hos oss

Når vi ringer deg i etterkant av ditt besøk spør vi om:
• Status på jobbsøkingsprosessen

Formen på spørsmålene angående jobbsøkerprosessen kan variere.

Vi deler ingen personopplysninger med andre virksomheter.

Personopplysningene lagres så lenge de trengs for å kunne følge opp hver enkelt deltager og kunne lage anonymisert statistikk. Som regel er dette 2 år. Hvis personen besøker oss igjen vil personopplysningene lagres igjen, og følges opp med samme rutiner igjen.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan også be om at de blir slettet. Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener vi har behandlet dine personopplysninger i strid med regelverket og våre retningslinjer.

Du gir oss dine personopplysninger gjennom skjema på nettsiden, over telefon, Facebook eller ved registrering ved personlig oppmøte. Hvis du ikke vil dele dine personopplysninger vil du ikke kunne benytte deg av våre tjenester.

I noen tilfeller får vi tilsendt personopplysninger fra tredje part. Eksempler på dette er foreldre, ansatte i kommunen eller andre organisasjoner som ønsker å henvise eller melde på noen til vår aktivitet. I disse tilfellene vil vi lagre personopplysninger kun etter at personen har deltatt på en aktivitet og samtykke til lagring av personopplysninger selv.