jobbsøkerhjelpen

Motivasjon og erfaringer

MOTIVASJON

og ERFARINGER

Vår
motivasjon

Jobbsøkerhjelpen består av unge driftige mennesker som har et brennende engasjement for ungdom og arbeid. Vi ønsker at unge mennesker skal komme til oss når de trenger veiledning, og at de skal kunne føle seg sett, forstått og respektert når de møter oss. Engasjementet vårt springer ut fra en felles forståelse av at unge i dag både er motiverte til å jobbe og at de er fullt kapable til å stå i ordinært lønnet arbeid. Likevel kan veien inn i arbeidslivet virke lang for en ung jobbsøker, og det er her vi kan bidra. Ved å være tilstede i det øyeblikket en ungdom ønsker å skaffe seg en jobb bidrar vi med kunnskap om jobbsøkingsprosessen. Vi tilbyr veiledning slik at unge selv kan bli selvstendige autonome jobbsøkere. Vi tror på at arbeidsmarkedet trenger unge mennesker og at det er mulig å bli ansatt hvis man jobber hardt nok.

Våre ansatte sitter på mye kunnskap, kompetanse og erfaringer. Vi er til sammen 19 ansatte med ti ulike fagbakgrunner. Sammen representerer vi ti ulike landbakgrunner og vi behersker om lag 20 ulike språk. Hos oss jobber jusstudenten som flyktet alene til Norge for seks år siden, politikeren som tar profesjonsstudiet i psykologi, filmskaperen fra Groruddalen, Sudan og Somalia og pedagogen som elsker å skrive abstrakte dikt. Når vi utvikler Jobbsøkerhjelpen er det våre unike ansatte som legger premissene for hva vi er og hvor vi er på vei til. Det er unge mangfoldige mennesker som snakker best med andre unge mennesker. I kraft av å være seg selv får våre veiledere legitimitet og blir unge rollemodeller for de som oppsøker oss. Våre verdier springer ut fra at alle unge mennesker har iboende ressurser som er uvurderlige for samfunnet, og det er det vi jobber ut fra.

Våre ansatte har lang erfaring fra å veilede
unge i jobbsøkingsprosessen. Mange av våre veiledere jobber på NAV, ungdomsklubber, skoler og andre steder ungdom befinner seg. De har vært med på å utvikle Jobbsøkerhjelpens metodikk og verktøy med deres kompetanse innen pedagogikk, psykologi, arbeidsmarkedskunnskap og sosialt arbeid. Det er de som møter unge som kommer til oss, og det er de som skaper verdien av Jobbsøkerhjelpen.

Våre
erfaringer
og egenskaper