jobbsøkerhjelpen

Hvem er vi

Hvem

er vi?

HVEM
ER VI 

Jobbsøkerhjelpen er en ideell stiftelse som ble opprettet i 2017. Vi som står bak ønsket å utvikle et ikke-kommersielt lavterskeltilbud til unge jobbsøkere.

Forventninger fra arbeidsgivere, og verktøy brukt i rekrutteringsprosesser er i stadig endring. Opplæring i hvordan man søker jobb både i skolen og på andre tilgjengelige arenaer er svært varierende. Vi vet at mange unge vil ut i arbeidslivet. Vår erfaring er at personlig veiledning, tid til hver enkelt person og oppdaterte råd gir svært gode resultater.  

Jobbsøkerhjelpen ser på seg selv som et supplement til andre tjenester, der vi kan være med å sørge for at alle får profesjonell og individuell veiledning når de trenger det. Vi tilbyr gratis kurs og veiledning for unge, har prosjekter og tilbyr salg av kurs.

Alle unge mennesker skal få tilgang til profesjonell jobbsøkerveiledning med en gang de ønsker seg en jobb, uansett bakgrunn og livssituasjon.

VÅRT
MÅL

VÅR
VISJON

Alle unge som vil jobbe, skal kunne skaffe seg arbeid.