jobbsøkerhjelpen

Metodekurs for voksne som jobber med ungdom

Prosjekter og tjenester

Metodekurs for voksne som jobber med ungdom

Om aktiviteten

Får du ofte spørsmål om jobbsøking i jobbsammenheng?

Ønsker du å lære mer om hvordan du best mulig kan gi råd og veiledning til unge jobbsøkere? 

Vil du ha oppdatert kunnskap om arbeidslivet, særlig om jobbmarkedet for unge?

Vi tilbyr et metodekurs som gjør jobbveiledning enklere, morsommere og ikke minst mer effektivt.

I løpet av kurset lærer du hvordan Jobbsøkerhjelpens metodikk fungerer i praksis og hvilke verktøy vi bruker for å få ungdom ut i arbeid.

I tillegg deler vi Jobbsøkerhjelpens verdier og hvordan disse verdiene påvirker hvordan vi jobber. Kurset skaper også en arena for diskusjon og drøfting av aktuell problematikk man møter i jobbhverdagen. 

Trenger din arbeidsplass en anledning for å vende oppmerksomheten til utfordringene og mulighetene man har, så er dette kurset en god start. 

Vi har erfaring med å jobbe med ansatte fra mange ulike arbeidsplasser og metodene er overførbare til andre grupper.

Kurset er interaktivt, varer i fem timer og anbefalt deltagerantall er 4-15 personer. Vi tilbyr kurs hos oss eller dere kan bestille skreddersydd kurs til deres arbeidsplass.

For informasjon om kursinnhold, priser og kapasitet, ta kontakt på kontakt@jobbsokerhjelpen.no.

Sitater fra tidligere kursdeltagere: 

"For et fantastisk team dere har! Alle her, både ungdommer og ansatte var svært
fornøyde med hele opplegget. Kursdelen for ansatte var veldig nyttig."

"Det var nyttig å bli kjent med egne erfaringer for å kunne bruke dette som hjelp til elevene"

"Den beste delen var å få reflektert ordentlig over hva en god søknad er"

For mer informasjon, kontakt oss

andre
prosjekter